Công ty : CÔNG TY TNHH BAO BÌ LD
Địa chỉ nhà : SỐ 1 Đường Fuda, Khu công nghiệp Khoa học Kỹ thuật Tây Kiều, Quận Nam Hải, Thành phố Phật Sơn, Tỉnh Quảng Đông, TRUNG QUỐC
Điện thoại : +86-13794633518
Số fax : +86-757-86883858
e-mail : Karina@ldpack.com
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật