Bao bì không khí biến đổi

  • Bao bì không khí biến đổi

    bao bì không khí biến đổi, MAP, là một công nghệ đã được phát triển để đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm đóng gói luôn tươi và hấp dẫn càng lâu càng tốt.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật