Sức mạnh niêm phong cho bao bì nhựa dẻo


  Độ bền niêm phong là một chỉ số quan trọng đối với vật liệu đóng gói. Đối với bất kỳ loại vật liệu đóng gói linh hoạt nào, túi bao bì phải được sản xuất để đóng gói các loại hàng hóa khác nhau và hàng hóa được đóng gói phải được niêm phong bằng cách hàn hoặc dán nhiệt để đạt được mục đích đóng gói. áp suất của một hàm lượng nhất định để đảm bảo sản phẩm không bị nứt vỡ trong quá trình lưu thông.

  Độ bền niêm phong của túi bao bì thường là liên kết yếu nhất trong độ bền của toàn bộ bề mặt túi. Nói chung, túi bị vỡ và rò rỉ bóp phần lớn là ở chỗ niêm phong. Mặc dù độ bền nhiệt của túi bao bì không thể trực tiếp đặc trưng cho khả năng chống rơi và khả năng chịu áp lực của túi bao bì, nhưng nó có liên quan mật thiết đến những đặc tính này.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật