Đội cứu hỏa của LD PACK đã tham dự "Hội thi kỹ năng chữa cháy"

 On May 25 th , 2018, đội cứu hỏa của công ty chúng tôi được mời đến tham dự và đã hiển thị các kỹ năng chuyên môn tốt trong một cuộc thi kỹ năng chữa cháy được tổ chức bởi chính phủ Xiqiao. Với việc tham dự một cuộc thi ý nghĩa như vậy, thể lực và kỹ năng của đội cứu hỏa của công ty chúng tôi đã được kiểm tra, tạo nền tảng vững chắc cho công tác cứu hộ khẩn cấp của công ty.


Đội cứu hỏa của LD PACK đã tham dự


Đội cứu hỏa của LD PACK đã tham dự


Đội cứu hỏa của LD PACK đã tham dự


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật